Cancer

חבילת ליווי סרטן

2,800.00 כולל מע"מ

חבילת הליווי כוללת מפגש תשאול לקבלת רקע ונתונים. תשאול סימפטומים ומטרות התמיכה הנטורופתית פיזית מנטלית ורגשית.

לאחר פגישה ראשונה יתקיימו עוד 4 פגישות (סה"כ זכאות ל-5 פגישות) במרחק זמן של מקסימום 3 שבועות אחת מהשניה כדי להבטיח רצף טיפולי אפקטיבי. בין המפגשים תמיכה רציפה בווטסאפ בהתאם למצב המטופל והצרכים המידיים שלו.

בזמן התמודדות עם הסרטן קיימת מורכבות שלא ניתן לצפות אותה ולכן הקשר הרציף עמכם חשוב מאד.

מפגשים חוזרים ייקבעו בסוף כל מפגש. באחריות המטופל להודיע על שינוי ולתאם מפגש חלופי.

יש לקרוא את התנאים לביצוע עסקה והחזרים באתר. במקרים בהם המטופל לא ינצל את החבילה מכל סיבה שהיא לא יתקבל החזר וזאת בהתאם לנאים.

תפריט נגישות